Обґрунтування виконання заходів пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту на об'єкті; консультаційна допомога в оптимальних проектних рішеннях щодо пожежної та техногенної безпеки при проектуванні будівель та споруд, визначення систем протипожежного захисту; попередній розгляд проектної документації на будівництво об'єкта в частині відповідності вимогам пожежної та техногенної безпеки при направленні документації на проходження експертизи до експертної організації та її супроводження під час проходження експертизи.